Kiedy zacząć przygotowania do budowy?

przygotowania do budowy

Aby zacząć budowę domu, hali czy tez innego obiektu na wiosnę, już dzisiaj należy zacząć przygotowania, które wymagają wielu papierów i dużo czasu na przygotowanie i załatwienie formalności prawnych, które w urzędach trwają niekrótko.

Pierwszy krok do realizacji planowanej inwestycji , to zakup działki. Przy wyborze lokalizacji warto zwrócić uwagę na zabudowę sąsiednią, odległość od centrum i innych ważnych dla nas instytucji (np. placówki edukacyjne, przychodnie, miejsce pracy, itp.).

Jak już mamy działkę , to możemy zabrać się za załatwianie całej masy niezbędnych dokumentów, dlatego po zakupie działki musimy udać się do wydziału architektury lub urbanistyki w urzędzie miasta lub gminy w celu zamówienia wypisu z miejscowego planu a jeżeli nie jest dostępny, to musimy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Do tego wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną, na której będą zlokalizowane budynki, sieci i przyłącza, które znajdują się wokół naszej działki. Do celów projektowych będzie nam potrzebna mapa zaktualizowana przez uprawnionego geodetę. We wniosku należy dokładnie opisać rodzaj inwestycji, dla niejednego Inwestora jest to mały problem. Dlatego, aby nie popełnić żadnego błędu, który później będzie ciężko (długo) „odkręcać” , lepiej udać się do projektanta, który zajmie się zaprojektowaniem naszego budynku. Projektantowi warto zlecić wykonanie całego projektu, od załatwienia warunków zabudowy aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

We wniosku o wydanie warunków zabudowy należy wskazać granice działki objętej opracowaniem, dane techniczne, sposób zagospodarowania terenu, zapotrzebowanie na media (woda, energia) oraz sposób odprowadzenia ścieków. Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy urzędnik ma 2 miesiące, jednak w praktyce może to trwać od 3-6 miesięcy. Taka decyzja wydawana jest bezterminowo, jednak może stracić ważność w momencie uzyskania pozwolenia na budowę na tej działce.

Decyzja określa czy możliwe jest zrealizowanie na przedmiotowej działce zaplanowanej inwestycji. Określa się:

  • wymiary budynku, powierzchnię zabudowy, teren biologicznie czynny, kąt nachylenia połaci dachu, odległości od granic jeżeli muszą być inne niż mówi prawo budowlane, rodzaj ogrzewania
  • zaopatrzenie budynku w wodę i energię elektryczną
  • sposób odprowadzenia ścieków
  • czy teren leży w obszarze chronionym

Mając uprawomocnioną decyzję o warunkach zabudowy możemy zlecić wykonanie projektu budynku o ile jeszcze nie wybraliśmy takiej osoby na etapie warunków zabudowy lub wybrać gotowy projekt typowy, którego wybór dobrze jest skonsultować z projektantem.

Projekt budowlany jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa zawiera:

  • projekt zagospodarowania terenu
  • część architektoniczno-konstrukcyjną
  • instalacje

Do wykonania instalacji konieczne będą warunki techniczne, o które należy się zwrócić do odpowiedniego właściciela danej sieci. Warunki te określą miejsce włączenia do sieci, zakres budowy sieci, parametry techniczne.

Mając gotowy projekt w 4 egzemplarzach należy go złożyć razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym.

Urzędnik na wydanie decyzji o warunkach zabudowy ma nie więcej niż 65 dni. Decyzja wysyłana jest do inwestora oraz do sąsiadów, którzy mogą złożyć sprzeciw. Jeżeli w ciągu 14 nie wpłynie taki sprzeciw do starostwa, to decyzja staje się prawomocna, ale nie możemy jeszcze przystąpić do prac budowlanych. Kolejnym krokiem jest wybór kierownika budowy i złożenie do nadzoru budowlanego zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz dokumenty o wyborze kierownika budowy.

Uzyskanie pozwolenia na budowę, jak widać to długa droga i należy ją odpowiedni wcześnie zacząć, by zacząć budowę w odpowiednim dla nas terminie. Pozwolenie na budowę jest bezterminowe, jednak budowę należy rozpocząć w ciągu 2 lat od taty jego wydania. Jeżeli przekroczymy ten termin, to ponownie zależy złożyć wniosek w starostwie z aktualnymi dokumentami.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*